АНУ-д ахлах сургуулийн сурагч солилцоо

Тус хөтөлбөр ахлах ангийн сурагчдад зориулсан хөтөлбөр бөгөөд Монгол сурагчид Америк айлд амьдрангаа АНУ-ын ЕБС-д суралцах боломжийг олгодог юм. Энэхүү хөтөлбөр нь АНУ-ын төрийн департментын гаргасан дүрэм журмын дагуу хэрэгждэг албан ёсны хөтөлбөр ба таны хүүхэд хамрагдсанаар доорх олон боломжууд бүрэн нээгдэх болно.

 
 
 1. Хөгжингүй орны боловсролын системтэй биечлэн танилцана
 2. Англи хэлийг орчинд нь сурсанаар хэлний түвшин хурдан хугацаанд ахина
 3. Америкийн соёл, амьдралын хэв маягтай танилцана
 4. Гадаад оронд бие даан амьдрах туршлагатай болж, шинэ найз нөхөдтэй болно
 5. Америк гэр бүлдээ өөрийн орны түүх соёлыг хуваалцаж гайхалтай дурсамжыг хамтдаа бүтээнэ
 6. АНУ-д суралцахаар төлөвлөж буй сурагчдад шинэ туршалага болно
 
 
 1. 15-17 настай
 2. Сурагчийн дүнгийн голч С буюу түүнээс дээш байх
 3. Англи хэлний ELTIS шалгалтын 670 ба түүнээс дээш оноотой байх
 4. Бие даан амьдрах чадварт суралцсан байх
 
 
 1. Хагас семестер /4-5 сар /  - Хичээл 7 сарын сүүлээс 9 сарын хооронд эхэлнэ
 2. Бүтэн жилээр / 9-10 сар / - Хичээл 7 сарын сүүлээс 9 сарын хооронд эхэлнэ
 
 
 1. ELTIS шалгалтын 670 ба түүнээс дээш оноотой байх
 2. Гадаад паспорт
 3. Дүнгийн хуулга
 4. Сургуулийн тодорхойлолт
 5. Бүртгэлийн хураамж
 6. Англи хэлний багшийн тодорхойлох захидал
 
 
 1. Суралцах хугацаа Зардал
 2. Хагас семестер / 4-5 сар / 7000$
 3. Бүтэн семестер / 9- 10 сар / 7500$
 
 
 1. Сургууль сонголт болон элсэлт
 2. Даатгал /суралцах хугацааны турш/
 3. Урилга / DS-2019 / болон сургуулын элсэлтийн үр дүнгийн захидал
 4. Байрны төлбөр
 5. Хоол
 6. Очсоны дараах чиг баримжаа олгох сургалт
 7. 24 цагийн утасны үйлчилгээ
 8. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хянагч, зохицуулагч /тухайн орон нутагт/
 9. Суралцагчийн сурлагын үнэлгээ /семестерт 1 удаа/
 10. Онгоцны буудлаас тосч авах, хүргэж өгөх үйлчилгээ
 
 
 1. Хөтөлбөрийн зардал /7500$/
 2. Элчингийн ярилцлагын хураамж /160$/
 3. SEVIS төлбөр /180$/
 4. Хоёр талын нислэгийн тийз /1100$-1400$/
 5. Халаасны мөнгө