Дадлагажих, Туршлага солилцох хөтөлбөр

Дадлагажих, Туршлага солилцох хөтөлбөр нь залуучуудад АНУ-ын бизнесийн байгууллагад дадлага хийх, мэргэжлийн туршлага хуримтлуулах боломжийг олгодог хөтөлбөр юм. Тус хөтөлбөрт хамрагдагч нь тусгайлан зарлагдсан ажлын байран дээр тодорхой шалгуурыг хангасны үндсэн дээр 1 жил хүртэлх хугацаанд  АНУ-д туршлага солилцох болон дадлагажих журмаар ажиллах хөтөлбөр юм.

 
 1. Англи хэлний ахисан дунд болон түүнээс дээш түвшинтэй.
 2. Дадлагажигч хөтөлбөр – Одоогоор суралцаж буй бакалаврын 3,4 курс эсвэл төгсөөд 12 сар болоогүй байгаа төгсөгч нар.
 3. Туршлага солилцох хөтөлбөр – Магадлан итгэмжлэгдсэн Их, дээд сургууль болон МСҮТ-н дипломтой ба мэргэжлээрээ 5-с дээш жил ажилласан байх.
 
 

  

 1. Бизнесийн удирдлага, Ня-Бо, санхүү
 2. Зочлохуйн үйлчилгээ болон Аялал жуулчлал
 3. Ресторан, Хоол зүй
 4. IT, харилцаа холбоо
 5. Хөдөө аж ахуй, ой судлал, болон загасны аж ахуй
 
 
 1. Хөтөлбөр Хугацаа
 2. Дадлагажих 12 + сар
 3. Туршлага солилцох 12 + сар
 
 
 1. Хөтөлбөр Зардал
 2. Дадлагажих 5000$
 3. Туршлага солилцох 5000$
 
 
 1. Ажлын гэрээ /12 сар/
 2. Даатгал /12 сар/
 3. Урилга /DS-2019/
 4. 24 цагийн утасны үйлчилгээ
 5. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хянагч, зохицуулагч /тухайн орон нутагт/
 
 
 1. Элчингийн ярилцлагын хураамж /160$/
 2. SEVIS төлбөр /220$/
 3. Халаасны мөнгө